Quay lại Khóa học

Thiết kế bài giảng E-Learning

0% Hoàn thành
0/0 Steps
 1. PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ E-LEARNING

  BÀI ELEARNING: HÌNH TRÒN TOÁN 5
 2. Bài Elearning: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
 3. BÀI ELEARNING: MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG
 4. Bài 1: Giới thiệu bản thân tôi là ai?
 5. Bài 2. Đối tượng tham gia khóa học
 6. Bài 3. E-Learning là gì?
 7. Bài 4: Chuẩn bị thư mục và tài liệu
 8. Bài 5. Các phần mềm làm E-learning
  3 Chủ đề
 9. Bài 6. Giới thiệu Microsoft powerpoint 365
 10. Bài 7. Giới thiệu Ispring suit 9.7
 11. Bài 8. Công cụ yêu thích của tôi
 12. Bài 9. Càng đơn giản càng đẹp
 13. Bài 10. Phân biệt các định dạng hình ảnh
 14. PHẦN 2: SOẠN KẾ HOẠCH THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ELEARNING
  Những kiến thức sẽ đạt được
 15. Bài 1. Chuyển đổi mã font chữ Tiếng Việt
 16. Bài 2. Dàn bài thiết kế bài giảng E-learning
 17. PHẦN 3: THIẾT KẾ BỐ CỤC BÀI POWERPOINT
  Những kiến thức sẽ đạt được
 18. Bài 1. Chọn giao diện cho bài giảng Elearning
 19. Bài 2. Thay đổi font chữ toàn bộ bài giảng
 20. Bài 3. Thiết kế bố cục bài giảng
 21. Bài 4. Bản chiếu cái trong Powerpoint
 22. Bài 5. Lưu chủ đề Powerpoint
 23. PHẦN 4: THIẾT KẾ BÀI TRÌNH CHIẾU POWERPOINT
  Những kiến thức đạt được
 24. Bài 1. Tìm và tải video nền từ Youtube
 25. Bài 2. Làm trang bìa với nền video
 26. Bài 3. Tạo siêu liên kết các trang trình chiếu
 27. Bài 4. Thủ tục lẫy trong Powerpoint
 28. Bài 5. Cách tìm kiếm hình ảnh
 29. Bài 6. Chụp nhanh ảnh màn hình
 30. Bài 7. Loại bỏ hình nền ảnh tĩnh
 31. Bài 8. Chuyển hình ảnh sang dạng vecto
 32. Bài 9. Cắt lát hình ảnh
 33. Bài 10. Định dạng nhanh hình ảnh
 34. Bài 11. Công cụ sao chép định dạng
 35. Bài 12. Công cụ sao chép hoạt hình
 36. Bài 13. Công cụ chuyển tiếp biến đổi của Powerpoint 365
 37. Bài 14. Làm nổi bật đối tượng
 38. Bài 15. Thêm và sắp xếp nhanh hiệu ứng
 39. Bài 16. Viết ghi chú trong bài trình chiếu
 40. Bài 17. Chèn sơ đồ tư duy vào bài trình chiếu
 41. PHẦN 5: THIẾT KẾ BÀI GIẢNG VỚI ISPRING 9.7
  Những kiến thức đạt được
 42. Bài 1. Thiết lập giao diện Ispring
 43. Bài 2. Cài đặt thông tin giảng viên và đính kèm tệp thuyết trình
 44. Bài 3. Thiết lập Slide properties của Ispring
 45. Bài 4. Quay màn hình với Ispring Cam Pro
 46. Bài 5. Thiết kế câu hỏi dạng đối thoại với nhân vật
 47. Bài 6. Chú ý khi dùng siêu liên kết kiểu menu
 48. PHẦN 6: THIẾT KẾ TRÌNH BÀY THÔNG TIN TƯƠNG TÁC
  Những kiến thức đạt được
 49. Bài 1. Thiết lập tương tác trong Ispring
 50. Bài 2. Tương tác theo quá trình trong Ispring
 51. Bài 3. Tạo tương tác chú thích hình ảnh trong Ispring
 52. Bài 4. Tạo tương tác theo thứ bậc trong Ispring
 53. Bài 5. Tạo tương tác theo danh mục trong Ispring
 54. PHẦN 7: NHÚNG ỨNG DỤNG HTML VỚI WEB OBJECT
  Bài 1. Chèn sách điện tử với web object
 55. Bài 2. Chèn Google Form với Web object
 56. Bài 3. Chèn Quizizz với web object
 57. PHẦN 8: THIẾT KẾ CÂU HỎI VỚI QUIZMAKER
  Những kiến thức đạt được
 58. Bài 1. Tạo sẵn mẫu câu hỏi
 59. Bài 2. Các dạng câu hỏi trong quizmaker
 60. Bài 3. Chuyển câu hỏi từ dàn bài sang quizmaker
 61. Bài 4. Tạo cảm giác nối tiếp trang trình chiếu với quizmaker
 62. Bài 5. Tạo thông tin người dùng và gửi Email
 63. Bài 6. Tạo phản hồi với tên người dùng
 64. Bài 7. Chuyển tiếp khi trả lời câu hỏi
 65. Bài 8. Chuyển tiếp khi hoàn thành bộ câu hỏi quizmaker
 66. PHẦN 9: THU ÂM BÀI GIẢNG
  Những kiến thức đạt được
 67. Bài 1. Thu âm và đồng bộ âm thanh cùng lúc
 68. Bài 2. Chỉnh sửa âm thanh bằng Ispring audio editor
 69. Bài 3. Đồng bộ âm thanh bằng ghép âm
 70. Bài 4. Chỉnh sửa thời gian trong slide properties
 71. PHẦN 10: QUAY VIDEO GIẢNG VIÊN
  Những kiến thức đạt được
 72. Bài 1. Chia sẻ việc quay video giảng viên
 73. Bài 2. Chỉnh sửa video bằng Ispring cam pro
 74. Bài 3. Chỉnh sửa video với camtasia phần 1
 75. Bài 4. Chỉnh sửa video với camtasia phần 2
 76. Bài 5. Đồng bộ video trong Ispring
 77. PHẦN 11: TẠO NHẠC NỀN CHO BÀI TRÌNH CHIẾU
  Những kiến thức đạt được
 78. Bài 1. Âm hiệu ứng và âm nhạc nền
 79. Bài 2. Tạo danh sách nhạc nền
 80. PHẦN 12: XUẤT BẢN BÀI GIẢNG
  Bài 1. Xuất bản bài giảng Elearning
 81. PHẦN 13: TẠO THUYẾT TRÌNH VÀ LỜI KẾT
  Bài 1. Chụp ảnh màn hình chèn vào bài thuyết trình
 82. Lời kết
 83. Đóng góp ý kiến
Bài học 12 trong 83
Trong tiến trình

Bài 9. Càng đơn giản càng đẹp

Một bài Elearning tuyệt vời sẽ đảm bảo tính thẩm mỹ đơn giản nhưng hiệu quả. Tiêu chí thiết kế của tôi là càng đơn giản lại càng đẹp, hãy bỏ đi những chi tiết thừa trên trang trình chiếu của bạn

Đăng ký
Thông báo về