Quay lại Khóa học

Thiết kế bài giảng E-Learning

0% Hoàn thành
0/0 Bước
 1. PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ E-LEARNING

  Bài 1: Giới thiệu bản thân tôi là ai?
 2. Bài 3. E-Learning là gì?
 3. Bài 4: Chuẩn bị thư mục và tài liệu
 4. Bài 5. Các phần mềm làm E-learning
  3 Chủ đề
 5. Bài 6. Giới thiệu Microsoft powerpoint 365
 6. Bài 7. Giới thiệu Ispring suit 9.7
 7. Bài 8. Công cụ yêu thích của tôi
 8. Bài 9. Càng đơn giản càng đẹp
 9. Bài 10. Phân biệt các định dạng hình ảnh
 10. PHẦN 2: SOẠN KẾ HOẠCH THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ELEARNING
  Những kiến thức sẽ đạt được
 11. Bài 1. Chuyển đổi mã font chữ Tiếng Việt
 12. Bài 2. Dàn bài thiết kế bài giảng E-learning
 13. PHẦN 3: THIẾT KẾ BỐ CỤC BÀI POWERPOINT
  Những kiến thức sẽ đạt được
 14. Bài 1. Chọn giao diện cho bài giảng Elearning
 15. Bài 2. Thay đổi font chữ toàn bộ bài giảng
 16. Bài 3. Thiết kế bố cục bài giảng
 17. Bài 4. Bản chiếu cái trong Powerpoint
 18. Bài 5. Lưu chủ đề Powerpoint
 19. PHẦN 4: THIẾT KẾ BÀI TRÌNH CHIẾU POWERPOINT
  Những kiến thức đạt được
 20. Bài 1. Tìm và tải video nền từ Youtube
 21. Bài 2. Làm trang bìa với nền video
 22. Bài 3. Tạo siêu liên kết các trang trình chiếu
 23. Bài 4. Thủ tục lẫy trong Powerpoint
 24. Bài 5. Cách tìm kiếm hình ảnh
 25. Bài 6. Chụp nhanh ảnh màn hình
 26. Bài 7. Loại bỏ hình nền ảnh tĩnh
 27. Bài 8. Chuyển hình ảnh sang dạng vecto
 28. Bài 9. Cắt lát hình ảnh
 29. Bài 10. Định dạng nhanh hình ảnh
 30. Bài 11. Công cụ sao chép định dạng
 31. Bài 12. Công cụ sao chép hoạt hình
 32. Bài 13. Công cụ chuyển tiếp biến đổi của Powerpoint 365
 33. Bài 14. Làm nổi bật đối tượng
 34. Bài 15. Thêm và sắp xếp nhanh hiệu ứng
 35. Bài 16. Viết ghi chú trong bài trình chiếu
 36. Bài 17. Chèn sơ đồ tư duy vào bài trình chiếu
 37. PHẦN 5: THIẾT KẾ BÀI GIẢNG VỚI ISPRING 9.7
  Những kiến thức đạt được
 38. Bài 1. Thiết lập giao diện Ispring
 39. Bài 2. Cài đặt thông tin giảng viên và đính kèm tệp thuyết trình
 40. Bài 3. Thiết lập Slide properties của Ispring
 41. Bài 4. Quay màn hình với Ispring Cam Pro
 42. Bài 5. Thiết kế câu hỏi dạng đối thoại với nhân vật
 43. Bài 6. Chú ý khi dùng siêu liên kết kiểu menu
 44. PHẦN 6: THIẾT KẾ TRÌNH BÀY THÔNG TIN TƯƠNG TÁC
  Những kiến thức đạt được
 45. Bài 1. Thiết lập tương tác trong Ispring
 46. Bài 2. Tương tác theo quá trình trong Ispring
 47. Bài 3. Tạo tương tác chú thích hình ảnh trong Ispring
 48. Bài 4. Tạo tương tác theo thứ bậc trong Ispring
 49. Bài 5. Tạo tương tác theo danh mục trong Ispring
 50. PHẦN 7: NHÚNG ỨNG DỤNG HTML VỚI WEB OBJECT
  Bài 1. Chèn sách điện tử với web object
 51. Bài 2. Chèn Google Form với Web object
 52. Bài 3. Chèn Quizizz với web object
 53. PHẦN 8: THIẾT KẾ CÂU HỎI VỚI QUIZMAKER
  Những kiến thức đạt được
 54. Bài 1. Tạo sẵn mẫu câu hỏi
 55. Bài 2. Các dạng câu hỏi trong quizmaker
 56. Bài 3. Chuyển câu hỏi từ dàn bài sang quizmaker
 57. Bài 4. Tạo cảm giác nối tiếp trang trình chiếu với quizmaker
 58. Bài 5. Tạo thông tin người dùng và gửi Email
 59. Bài 6. Tạo phản hồi với tên người dùng
 60. Bài 7. Chuyển tiếp khi trả lời câu hỏi
 61. Bài 8. Chuyển tiếp khi hoàn thành bộ câu hỏi quizmaker
 62. PHẦN 9: THU ÂM BÀI GIẢNG
  Những kiến thức đạt được
 63. Bài 1. Thu âm và đồng bộ âm thanh cùng lúc
 64. Bài 2. Chỉnh sửa âm thanh bằng Ispring audio editor
 65. Bài 3. Đồng bộ âm thanh bằng ghép âm
 66. Bài 4. Chỉnh sửa thời gian trong slide properties
 67. Bài 5. Đồng bộ video trong Ispring
 68. PHẦN 10: QUAY VIDEO GIẢNG VIÊN
  Những kiến thức đạt được
 69. Bài 1. Chia sẻ việc quay video giảng viên
 70. Bài 2. Chỉnh sửa video bằng Ispring cam pro
 71. PHẦN 11: TẠO NHẠC NỀN CHO BÀI TRÌNH CHIẾU
  Những kiến thức đạt được
 72. Bài 1. Âm hiệu ứng và âm nhạc nền
 73. Bài 2. Tạo danh sách nhạc nền
 74. PHẦN 12: XUẤT BẢN BÀI GIẢNG
  Bài 1. Xuất bản bài giảng Elearning
 75. PHẦN 13: TẠO THUYẾT TRÌNH VÀ LỜI KẾT
  Bài 1. Chụp ảnh màn hình chèn vào bài thuyết trình
Bài học 5 trong 75
Trong tiến trình

Bài 6. Giới thiệu Microsoft powerpoint 365

Đăng ký
Thông báo về