Quay lại Khóa học

Thiết kế bài giảng E-Learning

0% Hoàn thành
0/0 Steps
 1. PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ E-LEARNING

  Bài 1: Giới thiệu bản thân tôi là ai?
 2. Bài 2. Đối tượng tham gia khóa học
 3. Bài 3. E-Learning là gì?
 4. Bài 4: Chuẩn bị thư mục và tài liệu
 5. Bài 5. Các phần mềm làm E-learning
  3 Chủ đề
 6. Bài 6. Giới thiệu Microsoft powerpoint 365
 7. Bài 7. Giới thiệu Ispring suit 9.7
 8. Bài 8. Công cụ yêu thích của tôi
 9. Bài 9. Càng đơn giản càng đẹp
 10. Bài 10. Phân biệt các định dạng hình ảnh
 11. PHẦN 2: SOẠN KẾ HOẠCH THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ELEARNING
  Những kiến thức sẽ đạt được
 12. Bài 1. Chuyển đổi mã font chữ Tiếng Việt
 13. Bài 2. Dàn bài thiết kế bài giảng E-learning
 14. PHẦN 3: THIẾT KẾ BỐ CỤC BÀI POWERPOINT
  Những kiến thức sẽ đạt được
 15. Bài 1. Chọn giao diện cho bài giảng Elearning
 16. Bài 2. Thay đổi font chữ toàn bộ bài giảng
 17. Bài 3. Thiết kế bố cục bài giảng
 18. Bài 4. Bản chiếu cái trong Powerpoint
 19. Bài 5. Lưu chủ đề Powerpoint
 20. PHẦN 4: THIẾT KẾ BÀI TRÌNH CHIẾU POWERPOINT
  Những kiến thức đạt được
 21. Bài 1. Tìm và tải video nền từ Youtube
 22. Bài 2. Làm trang bìa với nền video
 23. Bài 3. Tạo siêu liên kết các trang trình chiếu
 24. Bài 4. Thủ tục lẫy trong Powerpoint
 25. Bài 5. Cách tìm kiếm hình ảnh
 26. Bài 6. Chụp nhanh ảnh màn hình
 27. Bài 7. Loại bỏ hình nền ảnh tĩnh
 28. Bài 8. Chuyển hình ảnh sang dạng vecto
 29. Bài 9. Cắt lát hình ảnh
 30. Bài 10. Định dạng nhanh hình ảnh
 31. Bài 11. Công cụ sao chép định dạng
 32. Bài 12. Công cụ sao chép hoạt hình
 33. Bài 13. Công cụ chuyển tiếp biến đổi của Powerpoint 365
 34. Bài 14. Làm nổi bật đối tượng
 35. Bài 15. Thêm và sắp xếp nhanh hiệu ứng
 36. Bài 16. Viết ghi chú trong bài trình chiếu
 37. Bài 17. Chèn sơ đồ tư duy vào bài trình chiếu
 38. PHẦN 5: THIẾT KẾ BÀI GIẢNG VỚI ISPRING 9.7
  Những kiến thức đạt được
 39. Bài 1. Thiết lập giao diện Ispring
 40. Bài 2. Cài đặt thông tin giảng viên và đính kèm tệp thuyết trình
 41. Bài 3. Thiết lập Slide properties của Ispring
 42. Bài 4. Quay màn hình với Ispring Cam Pro
 43. Bài 5. Thiết kế câu hỏi dạng đối thoại với nhân vật
 44. Bài 6. Chú ý khi dùng siêu liên kết kiểu menu
 45. PHẦN 6: THIẾT KẾ TRÌNH BÀY THÔNG TIN TƯƠNG TÁC
  Những kiến thức đạt được
 46. Bài 1. Thiết lập tương tác trong Ispring
 47. Bài 2. Tương tác theo quá trình trong Ispring
 48. Bài 3. Tạo tương tác chú thích hình ảnh trong Ispring
 49. Bài 4. Tạo tương tác theo thứ bậc trong Ispring
 50. Bài 5. Tạo tương tác theo danh mục trong Ispring
 51. PHẦN 7: NHÚNG ỨNG DỤNG HTML VỚI WEB OBJECT
  Bài 1. Chèn sách điện tử với web object
 52. Bài 2. Chèn Google Form với Web object
 53. Bài 3. Chèn Quizizz với web object
 54. PHẦN 8: THIẾT KẾ CÂU HỎI VỚI QUIZMAKER
  Những kiến thức đạt được
 55. Bài 1. Tạo sẵn mẫu câu hỏi
 56. Bài 2. Các dạng câu hỏi trong quizmaker
 57. Bài 3. Chuyển câu hỏi từ dàn bài sang quizmaker
 58. Bài 4. Tạo cảm giác nối tiếp trang trình chiếu với quizmaker
 59. Bài 5. Tạo thông tin người dùng và gửi Email
 60. Bài 6. Tạo phản hồi với tên người dùng
 61. Bài 7. Chuyển tiếp khi trả lời câu hỏi
 62. Bài 8. Chuyển tiếp khi hoàn thành bộ câu hỏi quizmaker
 63. PHẦN 9: THU ÂM BÀI GIẢNG
  Những kiến thức đạt được
 64. Bài 1. Thu âm và đồng bộ âm thanh cùng lúc
 65. Bài 2. Chỉnh sửa âm thanh bằng Ispring audio editor
 66. Bài 3. Đồng bộ âm thanh bằng ghép âm
 67. Bài 4. Chỉnh sửa thời gian trong slide properties
 68. PHẦN 10: QUAY VIDEO GIẢNG VIÊN
  Những kiến thức đạt được
 69. Bài 1. Chia sẻ việc quay video giảng viên
 70. Bài 2. Chỉnh sửa video bằng Ispring cam pro
 71. Bài 3. Chỉnh sửa video với camtasia phần 1
 72. Bài 4. Chỉnh sửa video với camtasia phần 2
 73. Bài 5. Đồng bộ video trong Ispring
 74. PHẦN 11: TẠO NHẠC NỀN CHO BÀI TRÌNH CHIẾU
  Những kiến thức đạt được
 75. Bài 1. Âm hiệu ứng và âm nhạc nền
 76. Bài 2. Tạo danh sách nhạc nền
 77. PHẦN 12: XUẤT BẢN BÀI GIẢNG
  Bài 1. Xuất bản bài giảng Elearning
 78. PHẦN 13: TẠO THUYẾT TRÌNH VÀ LỜI KẾT
  Bài 1. Chụp ảnh màn hình chèn vào bài thuyết trình
 79. Lời kết
 80. Đóng góp ý kiến
Bài học 8 trong 80
Trong tiến trình

Bài 8. Công cụ yêu thích của tôi

Bài giảng powerpoint thật sự tuyệt vời khi có những công cụ hỗ trợ tuyệt vời. tôi rất yêu thích nó bởi vì nó giúp tôi có một bài giảng Elearning bắt mắt và tiết kiệm thời gian soạn giảng bài giảng Elearning

Đăng ký
Thông báo về