Bộ Đề thi Pl-900

Đề số 1Đề số 2Đề số 3Đề số 4Đề số 5
Đề số 6Đề số 7Đề số 8Đề số 9Đề số 10
Bộ đề thi ôn luyện chứng chỉ Microsoft Power Platform Fundamentals

Giới thiệu về kỳ thi Microsoft Power Platform Fundamentals (PL-900)  

Để bắt đầu, các kỳ thi Microsoft Power Platform Fundamentals đánh giá trình độ của bạn trong việc xây dựng giá trị kinh doanh, phát hiện các thành phần cốt lõi, minh họa và giải thích các khả năng của Power Platform, xác định khả năng của Power Automate và khẳng định giá trị kinh doanh của Power Virtual Agents. Các ứng cử viên muốn nâng cao và nâng cao kỹ năng của họ bằng cách học Power Platform, Power Automate… chắc chắn phải đạt chứng nhận Microsoft PL-900. Chứng nhận này rất được khuyến khích cho Người dùng doanh nghiệp, Functional Consultanthoặc những người muốn theo đuổi các lĩnh vực tương tự. Với những thông tin trên, bây giờ bạn đã rõ ràng về động cơ chính của việc tham gia kỳ thi, và nội dung của kỳ thi. Bây giờ là lúc để tìm hiểu cấu trúc của kỳ thi. Biết cấu trúc kỳ thi chắc chắn sẽ giúp bạn trong việc chuẩn bị, vì bạn sẽ biết loại câu hỏi nào sẽ được hỏi và bao nhiêu sẽ được phân bổ cho mọi loại câu hỏi, trong giờ thi. Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu nhé! 

Tổng quan về kỳ thi 

Bài kiểm tra Microsoft Power Platform Fundamentals (PL-900) bao gồm 40-60 câu hỏi. Và, các câu hỏi thi Microsoft PL-900 có thể thuộc loại như case study, câu trả lời ngắn, trắc nghiệm, đánh dấu, và cũng có thể kéo và thả, v.v. Tuy nhiên, để hoàn thành bài kiểm tra này, bạn sẽ được cho thời gian 60 phút. Và cuối cùng, điểm vượt qua Microsoft PL-900 là 700 (trên thang điểm 1000). Hơn nữa, kỳ thi sẽ tiêu tốn của bạn $ 99 USD bao gồm các loại thuế bổ sung. Cuối cùng, thí sinh có thể làm bài thi bằng tiếng Anh. 

Tên kỳ thi: Microsoft Power Platform Fundamentals Mã đề thi: PL-900 
Thời lượng: 120 phút Hình thức thi trắc nghiệm 
Lệ phí thi: $ 99 USD Số lượng câu hỏi: 40-60 câu hỏi 
Ngôn ngữ: Tiếng Anh Điểm yêu cầu tối thiểu: 700 (trên thang điểm 1-1000) 

Với cấu trúc bài thi được tiếp cận, bây giờ bạn đã làm quen với các chi tiết cơ bản bao gồm kỳ thi. Vì vậy, bây giờ là lúc để đào sâu hơn vào các mục tiêu kỳ thi, điều đó sẽ giúp bạn xác định các lĩnh vực xuất sắc của mình. Ngoài ra, nó sẽ giúp xác định các lĩnh vực mà bạn cần tập trung đặc biệt. Hãy bắt đầu tìm hiểu ngay sau đây. 

Đề cương khóa học Microsoft PL-900 

Đề cương khóa học kỳ thi Microsoft PL-900 đã được cập nhật vào ngày 10 tháng 3 năm 2021. 

Chủ đề 1: Mô tả giá trị kinh doanh của Power Platform (15-20%) 

1.1 Thứ nhất, mô tả giá trị của các ứng dụng Power Platform 

 1. Thứ nhất, phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng Power BI 
 2. Thao tác với Power Apps 
 3. Xây dựng các giải pháp sử dụng Microsoft Dataverse 
 4. Sau đó, tự động hóa với Power Automate 
 5. Tiếp theo, tương tác với các hệ thống và dữ liệu bên ngoài 
 6. Cuối cùng, tạo ra các chatbot mạnh mẽ bằng cách sử dụng giao diện đồ họa có hướng dẫn, không có mã 

1.2. Mô tả giá trị kinh doanh của việc mở rộng các giải pháp kinh doanh bằng cách sử dụng Power Platform 

 1. Mô tả cách các ứng dụng Dynamics 365 có thể đẩy nhanh việc cung cấp các giải pháp kinh doanh bằng Power Platform 
 2. Mô tả cách các giải pháp kinh doanh bằng Power Platform có thể được sử dụng bởi các ứng dụng Microsoft 365 bao gồm Microsoft Teams 
 3. Mô tả cách các giải pháp kinh doanh Power Platform có thể sử dụng các dịch vụ của Microsoft 365 
 4. Mô tả cách các giải pháp kinh doanh Power Platform có thể sử dụng các dịch vụ Microsoft Azure bao gồm Azure Cognitive Services 
 5. Mô tả cách các giải pháp kinh doanh Power Platform có thể tiêu thụ các ứng dụng và dịch vụ của bên thứ ba 

1.3. Mô tả quản trị và bảo mật Power Platform 

 1. Mô tả cách Power Platform triển khai bảo mật bao gồm nhận thức về vai trò bảo mật của Microsoft Dataverse, Azure Cognitive Services và Quản lý truy cập (IAM) 
 2. Mô tả cách quản lý ứng dụng và người dùng 
 3. mô tả môi trường 
 4. Mô tả nơi thực hiện các tác vụ quản trị cụ thể bao gồm Trung tâm Quản trị Nền tảng Power (Power Platform Admin center), Trung tâm quản trị Microsoft 365 (Microsoft 365 admin center). 
 5. Mô tả các chính sách phòng chống mất dữ liệu (DLP) 
 6. Mô tả cách nền tảng hỗ trợ các nguyên tắc về quyền riêng tư và khả năng truy cập 

Chủ đề 2: Xác định các thành phần cốt lõi của Power Platform (15-20%) 

2.1. Đầu tiên, Mô tả Microsoft Dataverse 

 1. Thứ nhất, mô tả trải nghiệm người dùng Power Apps 
 2. Xác định bảng, cột và mối quan hệ 
 3. Mô tả môi trường 
 4. Sau đó, giải thích các trường hợp sử dụng và hạn chế của luồng quy trình kinh doanh 
 5. Giải thích các trường hợp sử dụng và giới hạn của quy tắc kinh doanh 
 6. Sau đó, mô tả Mô hình Dữ liệu Chung (Common Data Model – CDM) 
 7. Cuối cùng, mô tả cách sử dụng các bảng tiêu chuẩn phổ biến để mô tả con người, địa điểm và sự vật 

2.2. Thứ hai, Mô tả Connector 

 1. Mô tả trải nghiệm kết nối Dataverse gốc 
 2. Mô tả các trigger bao gồm các loại trigger và nơi sử dụng trigger 
 3. Mô tả action 
 4. Mô tả các tùy chọn cấp phép cho các Connector bao gồm cấp tiêu chuẩn hoặc premium Identify các trường hợp sử dụng cho các Connector tùy chỉnh 

2.3 Cuối cùng, mô tả AI Builder 

 1. Xác định giá trị kinh doanh của AI Builder 
 2. Mô tả các mô hình bao gồm đầu đọc danh thiếp, mô hình phát hiện, mô hình xử lý biểu mẫu và mô hình dự đoán 
 3. Mô tả cách Power Apps và Power Automate có thể tiêu thụ dữ liệu AI Builder 

Chủ đề 3: Chứng minh khả năng của Power BI (15-20%) 

3.1. Thứ nhất, Xác định các thành phần Power BI phổ biến 

 1. Xác định và mô tả việc sử dụng cho các điều khiển trực quan hóa bao gồm biểu đồ tròn, cột, donut, phân tán và KPI 
 2. Mô tả các loại bộ lọc (Filter) 
 3. Mô tả các tab Report, Data và Model. 
 4. Mô tả việc sử dụng cho hình ảnh tùy chỉnh bao gồm biểu đồ hoặc điều khiển  
 5. So sánh dashboard tương phản và workspace 
 6. So sánh và đối chiếu Power BI Desktop và Power BI Service 
 7. So sánh và đối chiếu dashboard, workspace và report 

3.2. Thứ hai, Kết nối và sử dụng dữ liệu 

 1. Kết hợp nhiều nguồn dữ liệu 
 2. Làm sạch và chuyển đổi dữ liệu 
 3. Mô tả và thực hiện các chức năng tổng hợp (aggregate) 
 4. Xác định các loại nguồn dữ liệu có sẵn 
 5. Mô tả và sử dụng các bộ dữ liệu và ứng dụng mẫu (template) được chia sẻ 

3.3. Cuối cùng, xây dựng bảng điều khiển cơ bản bằng Power BI 

 1. Thiết kế bảng điều khiển Power BI 
 2. Thiết kế bố trí và lập bản đồ dữ liệu 
 3. Xuất bản và chia sẻ report và dashboard 

 Chủ đề 4: Chứng minh khả năng của Power Apps (15-20%) 

4.1 Thứ nhất, xác định các thành phần Power Apps phổ biến 

 1. Thứ nhất, mô tả sự khác biệt giữa các ứng dụng canvas và các ứng dụng hướng mô hình 
 2. Mô tả ứng dụng portal 
 3. Xác định và mô tả các loại thành phần có thể tái sử dụng bao gồm thư viện thành phần canvas và thành phần Power Apps Component Framework (PCF) 
 4. Cuối cùng, mô tả các trường hợp sử dụng công thức 

4.2 Thứ hai, Xây dựng một ứng dụng canvas cơ bản 

 1. Mô tả các loại nguồn dữ liệu 
 2. Kết nối với dữ liệu bằng cách sử dụng Connector 
 3. Kết hợp nhiều nguồn dữ liệu 
 4. Sử dụng control để thiết kế trải nghiệm người dùng 
 5. Mô tả trải nghiệm của khách hàng 
 6. Phát hành và chia sẻ ứng dụng 

4.3 Cuối cùng, mô tả cổng thông tin (portal) Power Apps 

 1. Tạo cổng thông tin bằng cách sử dụng mẫu 
 2. Mô tả các tùy chỉnh cổng thông tin phổ biến 
 3. Xác định sự khác biệt trong hành vi cổng thông tin dựa trên việc người dùng có được xác thực hay không 
 4. Áp dụng chủ đề (theme) cho cổng thông tin 

4.4 Xây dựng một ứng dụng theo mô hình cơ bản 

 1. Thêm bảng vào dẫn hướng ứng dụng 
 2. Sửa đổi biểu mẫu và dạng xem 
 3. Phát hành và chia sẻ ứng dụng 

Chủ đề 5: Chứng minh khả năng của Power Automate (15-20%) 

5.1 Thứ nhất, xác định các thành phần của Power Automate phổ biến 

 1. Xác định các loại luồng (flow) 
 2. Mô tả các trường hợp sử dụng cho luồng và mẫu luồng có sẵn 
 3. Mô tả cách Power Automate sử dụng Connector 
 4. Mô tả các vòng lặp (loop) và điều kiện (condition) bao gồm switch, do until, và apply to each  
 5. Mô tả biểu thức (expression) 
 6. Mô tả phê duyệt (approval) 

5.2 Cuối cùng, xây dựng một luồng cơ bản 

 1. Tạo luồng bằng cách sử dụng nút, mẫu luồng tự động hoặc theo lịch trình 
 2. Sửa đổi luồng 
 3. Sử dụng điều khiển luồng để thực hiện thao tác dữ liệu 
 4. Chạy luồng 
 5. Sửa đổi luồng 

Chủ đề 6: Chứng minh khả năng của Power Virtual Agents (10-15%) 

6.1 Thứ nhất, xác định các khả năng của Power Virtual Agents phổ biến 

 1. Mô tả các trường hợp sử dụng cho Power Virtual Agents 
 2. Mô tả nơi bạn có thể xuất bản chatbot 
 3. Mô tả các chủ đề, thực thể và hành động 
 4. Mô tả các nút tin nhắn, nút câu hỏi, điều kiện, cụm từ kích hoạt và khung canvas tác giả 
 5. Xác định các thực thể được xây dựng sẵn chung 

6.2 Cuối cùng, xây dựng và xuất bản một bot cơ bản 

 1. Tạo bot 
 2. Tạo chủ đề 
 3. Viết và thiết kế các chủ đề cốt lõi 
 4. Gọi một hành động 
 5. Thử nghiệm bot 
 6. Xuất bản bot 
 7. Giám sát việc sử dụng bot 
 8. Giám sát hiệu suất bot 

Hướng dẫn nghiên cứu Microsoft PL-900 

Đầu tiên và quan trọng nhất, để “phá đảo” kỳ thi, bạn cần phải học một cáchhiệu quả. Vì vậy, hãy làm theo hướng dẫn này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi. Hơn nữa, bao gồm tất cả các khía cạnh của kỳ thi, hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn các nguồn lực cần thiết để chuẩn bị kỳ thi suôn sẻ. Ngoài ra, cách tiếp cận vào phút cuối không phù hợp với kỳ thi Microsoft PL-900, bạn phải kỹ lưỡng với việc chuẩn bị. Bạn có thể đạt được chứng nhận Microsoft Power Platform Fundamentals bằng cách làm theo các tài nguyên được cung cấp. 

Nền tảng Học tập của Microsoft 

Đối với các ứng cử viên chuẩn bị cho các chứng chỉ khác nhau của Microsoft, Microsoft cung cấp Nền tảng học tập để cho phép các thí sinh có được kiến thức về các kỳ thi. Sau đó, nền tảng học tập sẽ giúp bạn biết bạn đang đứng ở đâu theo kiến thức hiện tại của bạn. Do đó, cho phép bạn trau chuốt các kỹ năng của mình để tham gia kỳ thi. Hơn nữa, nó cung cấp một số tài nguyên học tập cho các thí sinh để giúp họ chuẩn bị tốt cho kỳ thi chứng chỉ. 

Tài liệu microsoft 

Microsoft cũng cung cấp cho các ứng cử viên tài liệu được tổ chức tốt được gọi là Microsoft Docs. Nó sẽ cho phép bạn đạt được chuyên môn về giá trị kinh doanh và khả năng sản phẩm của Power Platform. Sau đó, với tài liệu của Microsoft, bạn sẽ đạt được lệnh thực hành trong các trường nhất định. 

 1. Đầu tiên, bạn sẽ tìm hiểu về việc tạo một Ứng dụng Power Apps đơn giản 
 2. Sau đó, bạn sẽ có được kiến thức trong việc kết nối dữ liệu với dịch vụ dữ liệu chung 
 3. Bạn cũng sẽ học cách xây dựng Dashboard Power BI 
 4. Cuối cùng, bạn sẽ đạt được lệnh trên quy trình Tự động hóa với Microsoft Automate 

Đào tạo do giảng viên hướng dẫn 

Microsoft cung cấp đào tạo hướng dẫn hướng dẫn cụ thể cho những người khao khát chứng nhận của Microsoft. Nói như vậy, hoàn thành khóa đào tạo do người hướng dẫn là phần thiết yếu nhất trong nhiệm vụ của bạn cho chứng chỉ Microsoft PL-900. Khóa học PL-900T00-A bao gồm tất cả các lĩnh vực cần thiết của kỳ thi, để cho phép bạn có đủ thực hành để tham gia kỳ thi. Hơn nữa, khóa đào tạo Microsoft PL-900 được thiết kế bởi các chuyên gia Power Platform, để giúp bạn trải nghiệm các tình huống thực tế mà bạn sẽ gặp phải với tư cách là một chuyên gia đã được chứng nhận. 

Gia nhập Cộng đồng Microsoft T

rở thành một phần của một cộng đồng chuyên nghiệp có những lợi ích riêng của nó. Dưới đây là một số lợi ích như:

 1. Thứ nhất, cộng đồng trực tuyến hoạt động như một thư viện / kho lưu trữ tài nguyên – Tham gia một diễn đàn hoặc cộng đồng trực tuyến sẽ giúp bạn có được một vé đến các câu hỏi khác nhau, định dạng Pdf của sách, ghi chú, bài tiểu luận và giấy tờ thô, tất cả đều miễn phí từ các sinh viên, nhà giáo dục, giáo viên hoặc giải đấu khác nhau. 
 2. Thứ hai, bạn có thể mua sắm các kỹ năng mới – Học trực tuyến bằng cách đọc giấy tờ của các sinh viên và nhà giáo dục khác nhau sẽ giúp bạn có được cái nhìn sâu sắc về nghiên cứu của họ, điều này sẽ giúp một cá nhân đạt được các kỹ năng mềm mới. 
 3. Cuối cùng, nó hoạt động như một nhóm Hỗ trợ – Diễn đàn trực tuyến / các thành viên cộng đồng cũng khuyến khích và bắt đầu các hoạt động để tăng sự tự tin của các thành viên khác. Họ cũng giúp quét sạch sự lo lắng và sợ hãi của kỳ thi khi họ trở thành một gia đình trực tuyến. Nó có thể không đúng với tất cả nhưng trong một số trường hợp, mọi người trở thành bạn bè và động lực. 

Đánh giá kỹ năng của bạn với các bài kiểm tra thực hành Các bài kiểm tra thực hành có thể chứng minh là một trong những cách học hiệu quả nhất. Nó có những lợi ích riêng của nó. Thứ nhất, các bài kiểm tra thực hành Microsoft PL-900 giúp bạn sắp xếp bản thân với mô hình thi và xác định khoảng cách khái niệm của bạn. Hơn nữa, bạn có thể dễ dàng theo dõi sự tiến bộ của bạn. Cuối cùng, làm bài kiểm tra thực hành sẽ tạo ra một cơ sở cụ thể cho sự chuẩn bị của bạn, và giúp bạn ghi nhớ tốt hơn. 

Những bài viết liên quan

Đăng ký
Thông báo về