Sách giáo khoa Toán 9 (tập 2) (Chân Trời Sáng Tạo)

Thông tin

Danh mục: Thẻ: ,

Mô tả

Sách giáo khoa Toán 9 (tập 2) (Chân Trời Sáng Tạo)

Mục lục:
Lời nói đầu.
Phần SỐ VÀ ĐẠI SỐ.
Chương 6. HÀM SỐ y = ax2 (a khác 0) VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN.
Bài 1. Hàm số và đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0).
Bài 2. Phương trình bậc hai một ẩn.
Bài 3. Định lí Viète.
Bài tập cuối chương 6.
Phần MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
Chương 7. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ.
Bài 1. Bảng tần số và biểu đồ tần số.
Bài 2. Bảng tần số tương đối và biểu đồ tần số tương đối.
Bài 3. Biểu diễn số liệu ghép nhóm.
Bài tập cuối chương 7.
Chương 8. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT.
Bài 1. Không gian mẫu và biến cố.
Bài 2. Xác suất của biến cố.
Bài tập cuối chương 8.
Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
HÌNH HỌC PHẲNG.
Chương 9. TỨ GIÁC NỘI TIẾP. ĐA GIÁC ĐỀU.
Bài 1. Đường tròn ngoại tiếp tam giác. Đường tròn nội tiếp tam giác.
Bài 2. Tứ giác nội tiếp.
Bài 3. Đa giác đều và phép quay.
Bài tập cuối chương 9.
HÌNH HỌC TRỰC QUAN.
Chương 10. CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN.
Bài 1. Hình trụ.
Bài 2. Hình nón.
Bài 3. Hình cầu.
Bài tập cuối chương 10.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.
Hoạt động 3. Vẽ đồ thị hàm số bậc hai y = ax2 (a ≠ 0) bằng phần mềm GeoGebra.
Hoạt động 4. Chuyển dữ liệu từ bảng vào biểu đồ trên phần mềm Microsoft Word.
Hoạt động 5. Cắt đa giác đều làm vòng quay may mắn.
Bảng giải thích thuật ngữ.
Bảng tra cứu từ ngữ.

[embeddoc url=”https://s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/course.seven/Toan%209/sach-giao-khoa-toan-9-tap-2-chan-troi-sang-tao.pdf” height=”600px” viewer=”browser”]

Thông tin bổ sung

Giá

Phân loại

Lớp

Lớp 9

Đăng ký
Thông báo về
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận