Sách giáo khoa – Toán 11 – Kết nối tri thức tập 1

Sách giáo khoa – Toán 11 – Kết nối tri thức tập 1

Thông tin

Danh mục: Thẻ: ,

Mô tả

Sách giáo khoa – Toán 11 – Kết nối tri thức tập 1

MỤC LỤC:
CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.
Bài 1. Giá trị lượng giác của góc lượng giác.
Bài 2. Công thức lượng giác.
Bài 3. Hàm số lượng giác.
Bài 4. Phương trình lượng giác cơ bản.
Bài tập cuối chương I.
CHƯƠNG II. DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN.
Bài 5. Dãy số.
Bài 6. Cấp số cộng.
Bài 7. Cấp số nhân.
Bài tập cuối chương II.
CHƯƠNG III. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM.
Bài 8. Mẫu số liệu ghép nhóm.
Bài 9. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm.
Bài tập cuối chương III.
CHƯƠNG IV. QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN.
Bài 10. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.
Bài 11. Hai đường thẳng song song.
Bài 12. Đường thẳng và mặt phẳng song song.
Bài 13. Hai mặt phẳng song song.
Bài 14. Phép chiếu song song.
Bài tập cuối chương IV.
CHƯƠNG V. GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC.
Bài 15. Giới hạn của dãy số.
Bài 16. Giới hạn của hàm số.
Bài 17. Hàm số liên tục.
Bài tập cuối chương V.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Một vài áp dụng của Toán học trong tài chính.
Lực căng mặt ngoài của nước.
Bảng tra cứu thuật ngữ.
Bảng giải thích thuật ngữ.

Thông tin bổ sung

Giá

Phân loại

Lớp

Lớp 11

Đăng ký
Thông báo về
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận