Sách giáo khoa Toán 11 (tập 2) (Cánh Diều)

Sách giáo khoa Toán 11 (tập 2) (Cánh Diều)

Thông tin

Danh mục: Thẻ: ,

Mô tả

Sách giáo khoa Toán 11 (tập 2) (Cánh Diều)

MỤC LỤC:
CHƯƠNG V. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
Bài 1. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép nhóm.
Bài 2. Biến cố hợp và biến cố giao. Biến cố độc lập. Các quy tắc tính xác suất.
Bài tập cuối chương V.
CHƯƠNG VI. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.
Bài 1. Phép tính luỹ thừa với số mũ thực.
Bài 2. Phép tính lôgarit.
Bài 3. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit.
Bài 4. Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit.
Bài tập cuối chương VI.
CHƯƠNG VII. ĐẠO HÀM.
Bài 1. Định nghĩa đạo hàm. Ý nghĩa hình học của đạo hàm.
Bài 2. Các quy tắc tính đạo hàm.
Bài 3. Đạo hàm cấp hai.
Bài tập cuối chương VII.
CHƯƠNG VIII. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN. PHÉP CHIẾU VUÔNG GÓC.
Bài 1. Hai đường thẳng vuông góc.
Bài 2. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
Bài 3. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Góc nhị diện.
Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc.
Bài 5. Khoảng cách.
Bài 6. Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều. Thể tích của một số hình khối.
Bài tập cuối chương VIII.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.
Chủ đề 2. Tính thể tích một số hình khối trong thực tiễn.
THỰC HÀNH PHẦN MỀM GEOGEBRA.
BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ.
BẢNG TRA CỨU TỪ NGỮ.

Thông tin bổ sung

Giá

Phân loại

Lớp

Lớp 11

Đăng ký
Thông báo về
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận