Sách giáo khoa Toán 11 (tập 1) (Cánh Diều)

Sách giáo khoa Toán 11 (tập 1) (Cánh Diều)

Thông tin

Danh mục: Thẻ: ,

Mô tả

Sách giáo khoa Toán 11 (tập 1) (Cánh Diều)

MỤC LỤC:
CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.
Bài 1. Góc lượng giác. Giá trị lượng giác của góc lượng giác.
Bài 2. Các phép biến đổi lượng giác.
Bài 3. Hàm số lượng giác và đồ thị.
Bài 4. Phương trình lượng giác cơ bản.
Bài tập cuối chương I.
CHƯƠNG II. DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN.
Bài 1. Dãy số.
Bài 2. Cấp số cộng.
Bài 3. Cấp số nhân.
Bài tập cuối chương II.
CHƯƠNG III. GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC.
Bài 1. Giới hạn của dãy số.
Bài 2. Giới hạn của hàm số.
Bài 3. Hàm số liên tục.
Bài tập cuối chương III.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.
Chủ đề 1. Một số hình thức đầu tư tài chính.
CHƯƠNG IV. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG.
Bài 1. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.
Bài 2. Hai đường thẳng song song trong không gian.
Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song.
Bài 4. Hai mặt phẳng song song.
Bài 5. Hình lăng trụ và hình hộp.
Bài 6. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian.
Bài tập cuối chương IV.
BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ.
BẢNG TRA CỨU TỪ NGỮ.

Thông tin bổ sung

Giá

Phân loại

Lớp

Lớp 11

Đăng ký
Thông báo về
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận