Sách giáo khoa Toán 9 (tập 2) (Cánh Diều)

Thông tin

Danh mục: Thẻ: ,

Mô tả

Sách giáo khoa Toán 9 (tập 2) (Cánh Diều)

Mục lục:
CHƯƠNG VI. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
Bài 1. Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ.
Bài 2. Tần số. Tần số tương đối.
Bài 3. Tần số ghép nhóm. Tần số tương đối ghép nhóm.
Bài 4. Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu. Xác suất của biến cố.
Bài tập cuối chương VI.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.
Chủ đề 2. Mật độ dân số.
CHƯƠNG VII. HÀM SỐ y = ax2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN.
Bài 1. Hàm số y = ax2 (a khác 0).
Bài 2. Phương trình bậc hai một ẩn.
Bài 3. Định lí Viète.
Bài tập cuối chương VII.
CHƯƠNG VIII. ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP VÀ ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP.
Bài 1. Đường tròn ngoại tiếp tam giác. Đường tròn nội tiếp tam giác.
Bài 2. Tứ giác nội tiếp đường tròn.
Bài tập cuối chương VIII.
CHƯƠNG IX. ĐA GIÁC ĐỀU.
Bài 1. Đa giác đều. Hình đa giác đều trong thực tiễn.
Bài 2. Phép quay.
Bài tập cuối chương IX.
CHƯƠNG X. HÌNH HỌC TRỰC QUAN.
Bài 1. Hình trụ.
Bài 2. Hình nón.
Bài 3. Hình cầu.
Bài tập cuối chương X.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.
Chủ đề 3. Tạo đồ dùng dạng hình nón, hình trụ.
THỰC HÀNH PHẦN MỀM GEOGEBRA.
BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ.
BẢNG TRA CỨU TỪ NGỮ.

[embeddoc url=”https://s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/course.seven/Toan%209/sach-giao-khoa-toan-9-tap-2-canh-dieu.pdf” height=”600px” viewer=”browser”]

Thông tin bổ sung

Giá

Phân loại

Lớp

Lớp 9

Đăng ký
Thông báo về
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận