Sách giáo khoa Toán 9 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)

Thông tin

Danh mục: Thẻ: ,

Mô tả

Sách giáo khoa Toán 9 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)

Mục lục:
Chương I. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
Bài 1. Khái niệm phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
Bài 2. Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
Luyện tập chung.
Bài 3. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
Bài tập cuối chương I.
Chương II. PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN.
Bài 4. Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn.
Bài 5. Bất đẳng thức và tính chất.
Luyện tập chung.
Bài 6. Bất phương trình bậc nhất một ẩn.
Bài tập cuối chương II.
Chương III. CĂN BẬC HAI VÀ CĂN BẬC BA.
Bài 7. Căn bậc hai và căn thức bậc hai.
Bài 8. Khai căn bậc hai với phép nhân và phép chia.
Luyện tập chung.
Bài 9. Biến đổi đơn giản và rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.
Bài 10. Căn bậc ba và căn thức bậc ba.
Luyện tập chung.
Bài tập cuối chương III.
Chương IV. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG.
Bài 11. Tỉ số lượng giác của góc nhọn.
Bài 12. Một số hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông và ứng dụng.
Luyện tập chung.
Bài tập cuối chương IV.
Chương V. ĐƯỜNG TRÒN.
Bài 13. Mở đầu về đường tròn.
Bài 14. Cung và dây của một đường tròn.
Bài 15. Độ dài của cung tròn. Diện tích hình quạt tròn và hình vành khuyên.
Luyện tập chung.
Bài 16. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.
Bài 17. Vị trí tương đối của hai đường tròn.
Luyện tập chung.
Bài tập cuối chương V.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Pha chế dung dịch theo nồng độ yêu cầu.
Tính chiều cao và xác định khoảng cách.
BẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ.
BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ.

Thông tin bổ sung

Giá

Phân loại

Lớp

Lớp 9

Đăng ký
Thông báo về
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận