Sách giáo khoa Toán 11 (tập 2) (Chân Trời Sáng Tạo)

Sách giáo khoa Toán 11 (tập 2) (Chân Trời Sáng Tạo)

Thông tin

Danh mục: Thẻ: ,

Mô tả

Sách giáo khoa Toán 11 (tập 2) (Chân Trời Sáng Tạo)

Mục lục:
PHẦN ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH.
CHƯƠNG VI. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.
Bài 1. Phép tính luỹ thừa.
Bài 2. Phép tính lôgarit.
Bài 3. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit.
Bài 4. Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit.
Bài tập cuối chương VI.
Chương VII. ĐẠO HÀM.
Bài 1. Đạo hàm.
Bài 2. Các quy tắc tính đạo hàm.
Bài tập cuối chương VII.
PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
Chương VIII. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN.
Bài 1. Hai đường thẳng vuông góc.
Bài 2. Đường thăng vuông góc với mặt phẳng.
Bài 3. Hai mặt phẳng vuông góc.
Bài 4. Khoảng cách trong không gian.
Bài 5. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Góc nhị diện.
Bài tập cuối chương VIII.
PHẦN THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
CHƯƠNG IX. XÁC SUẤT.
Bài 1. Biến cố giao và quy tắc nhân xác suất.
Bài 2. Biến cố hợp và quy tắc cộng xác suất.
Bài tập cuối chương IX.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.
Bài 1. Vẽ hình khối bằng phần mềm GeoGebra. Làm kính 3D để quan sát ảnh nổi.
Bài 2. Ứng dụng lôgarit vào đo lường độ pH của dung dịch.
Bảng giải thích thuật ngữ.
Bảng tra cứu thuật ngữ.

Thông tin bổ sung

Giá

Phân loại

Lớp

Lớp 11

Đăng ký
Thông báo về
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận