Quay lại Khóa học

Học tốt Toán 9 - Kết nối Tri thức - Tập 1

0% Hoàn thành
0/0 Bước
 1. Lớp học kết nối azota
 2. Chương I. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

  Bài 1. Khái niệm phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
  2 Chủ đề
 3. Bài 2. Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
 4. Luyện tập chung
 5. Bài 3. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
 6. Bài tập cuối chương I
 7. Chương II. PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
  Bài 4. Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn
 8. Bài 5. Bất đẳng thức và tính chất
 9. Luyện tập chung
 10. Bài 6. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
 11. Bài tập cuối chương II
 12. Chương III. CĂN BẬC HAI VÀ CĂN BẬC BA
  Bài 7. Căn bậc hai và căn thức bậc hai
 13. Bài 8. Khai căn bậc hai với phép nhân và phép chia
 14. Luyện tập chung
 15. Bài 9. Biến đổi đơn giản và rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
 16. Bài 10. Căn bậc ba và căn thức bậc ba
 17. Luyện tập chung
 18. Bài tập cuối chương III
 19. Chương IV. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
  Bài 11. Tỉ số lượng giác của góc nhọn
 20. Bài 12. Một số hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông và ứng dụng
 21. Luyện tập chung
 22. Bài tập cuối chương IV
 23. Chương V. ĐƯỜNG TRÒN
  Bài 13. Mở đầu về đường tròn
 24. Bài 14. Cung và dây của một đường tròn
 25. Bài 15. Độ dài của cung tròn. Diện tích hình quạt tròn và hình vành khuyên
 26. Luyện tập chung
 27. Bài 16. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
 28. Bài 17. Vị trí tương đối của hai đường tròn
 29. Luyện tập chung
 30. Bài tập cuối chương V
 31. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM
 32. Pha chế dung dịch theo nồng độ yêu cầu
 33. Tính chiều cao và xác định khoảng cách
Tiến trình Bài học
0% Hoàn thành

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *