Bài kiểm tra 1 trong 0

Trắc nghiệm (Đắc Nhân Tâm) – Nguyên tắc 1: Không chỉ trích, Oán trách hay than phiền

Đăng ký
Thông báo về