Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Bạn truy cập website seven.edu.vn chọn nút đăng ký

Bước 2: Bạn có thể chọn đăng ký bằng cách đăng nhập bằng google hoặc facebook. Nếu đăng ký tài khoản mới bạn hãy điền đầy đủ thông tin như hình

Bước 3: Kích hoạt tài khoản 

  • Bạn kiểm tra hộp thư đến trong email và nhấn vào kích hoạt tài khoản

Vậy là bạn đã hoàn thành tạo tài khoản.

 

Bước 1: Bạn hãy nhấn vào nút “đăng nhập” trên menu chính

Bước 2: Bạn sẽ có 3 tuỳ chọn đăng nhập.

  • Đăng nhập với tài khoản Facebook của bạn
  • Đăng nhập với tài khoản Google của bạn
  • Đăng nhập với tài khoản của bạn đã tạo trên seven.edu.vn

Bước 1: Bạn nhấn vào “khoá học” trên menu Tìm kiếm một khoá học bạn quan tâm trên website seven.edu.vn

Bước 2: Hãy nhấn nút “Tham gia lớp học này

Bước 3: Hãy nhấn nút “Thêm vào giỏ hàng

Bước 4: Hãy nhấn nút “Tiến hành thanh toán

Bước 5: Điền đầy đủ thông tin bắt buộc và nhấn nút “đặt hàng

Bước 6: Nếu bạn chưa đăng nhập, bạn có thể tạo tài khoản trực tiếp, Tiến hành thanh toán chuyển khoản, sau khi thanh toán xong đơn hàng sẽ tự động kích hoạt và bạn có thể đăng nhập vào website seven.edu.vn và tham gia bắt đầu khoá học.

Bước 1: Kích vào nút “đăng nhập” bạn hãy tiến hành đăng nhập vào website

Bước 2: Nhấn vào hình đại diện và chọn “khoá học” sau đó chọn “khoá học của tôi

Bước 1: Kích vào nút “đăng nhập“, bạn hãy tiến hành đăng nhập vào website

Bước 2: Nhấn vào hình đại diện và chọn “hồ sơ” sau đó chọn “đơn hàng

Bước 1: Kích vào nút “đăng nhập” bạn hãy tiến hành đăng nhập vào website

Bước 2: Nhấn vào “diễn đàn” trên menu chính sau đó chọn “diễn đàn bạn muốn tạo thảo luận

Bước 3: Nhấn vào nút “Thảo luận mới” và tiến hành nhập nội dung thảo luận