Toán 7 Kết nối tri thức

Giới thiệu giáo viên

Võ Mạnh Cường

Trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Toán từ lớp 5 đến lớp 12. Tốp 6 Đại sứ Elearning Việt Nam 2019, chuyên gia đào tạo về thiết kế bài giảng Elearning, chuyên gia giáo dục sáng tạo MIE của Microsoft

8 Khóa học

Chưa ghi danh

Bao gồm Khóa học

  • 1 Bài học
  • 1 Bài kiểm tra