Một số bài dự thi thiết kế bài giảng E-learning

Bộ bài mẫu thiết kế bài giảng E-Learning của thầy giáo Võ Mạnh Cường, giáo viên Toán. chuyên gia đào tạo thiết kế bài giảng Elearning

Võ Mạnh Cường · 08/02/2021

Chia sẻ với quý thầy cô một số bài dự thi thiết kế bài giảng elearning tham gia dự thi cấp thành phố và cấp quốc gia.

Nếu thầy cô quan tâm khóa học để thành thạo thiết kế bài giảng elearning có thể tham gia khóa học của mình tại đây

 

Giới thiệu giáo viên

Chưa ghi danh

Bao gồm

  • 3 Bài học
  • Chứng chỉ Khóa học