Khóa học

  • 80 Bài học

    Thiết kế bài giảng E-Learning

    Hãy đến với Khóa học "Thiết kế bài giảng E-Learning" sẽ đem đến cái nhìn toàn cảnh về việc thiết kế bài giảng E-Learning - khóa học được thiết kế dành riêng cho các nhà giáo, nhân viên cán bộ đào tạo...