Khóa học

  • 22 Bài học

    Báo cáo kết quả học tập bằng Power BI

    Nâng cao kỹ năng báo cáo kết quả học tập bằng báo cáo trực quan trên phần mềm Power BI thông qua khoá học "Báo cáo học tập bằng Power BI" do thầy giáo Võ Mạnh Cường giảng dạy. Thầy Võ Mạnh Cường là giáo viên Toán cấp THCS, THPT, là chuyên gia giáo dục sáng tạo Microsoft năm học tư năm 2021 - 2023, chuyên gia đào tạo Elearning, tốp 6 đại sứ Elearning Việt Nam 2019.

Nhận thông báo Bạn có muốn nhận thông báo cập nhật từ thaycuong.net không? Không